فعالیت‌های کانونهای شورشی به مناسبت حماسه ۱۹بهمن سال۱۳۶۰عاشورای مجاهدین

 شهرهای :  

رشت- تهران - کرج - شیراز - اصفهان - نوشهر - بابل - ساری - قزوین - بهشهر - بندر انزلی - همدان - سنندج - شهرکرد - کرمانشاه - بندرعباس - زاهدان - ترکمن صحرا - برازجان - سبزوار 

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت عاشورای مجاهدین-تهران

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت عاشورای مجاهدین-شهرکرد

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت عاشورای مجاهدین-نوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت عاشورای مجاهدین-همدان 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: