انتخابات در ایران تحت حاکمیت آخوندی

حکومت آخوندی نمایش مضحک انتخابات مجلس آخوندی را پیش‌رو دارد، نمایشی که از راه نرسیده به کابوسی برای خامنه‌ای و تمامیت نظامش تبدیل‌شده است.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در گفتگو به‌نقل از کنعانی مقدم یکی از مهره‌های باند خامنه‌ای نوشته است: «ما در اسفندماه با یک مرصاد سیاسی مواجه هستیم و همه دشمنان داخلی و خارجی، شکست‌خورده‌های سیاسی ... تلاش می‌کنند با ایجاد یک جو ناامیدی، مانع حضور مردم در انتخابات شوند و به این صورت مقبولیت و مشروعیت نظام را زیر سؤال ببرند و بر این موج‌سوار شوند»

آخوند علم‌الهدی امام‌جمعه‌ی خامنه‌ای در مشهد و پدرزن آخوند رئیسی هم گفته است:

از همان اول این زمزمه را دشمن توی دهنها انداخته که مردم ناراضی هستند مردم معیشتشان خراب است مردم سفره‌شان خوب نیست و چون مردم معیشتشان خوب نیست و مسئله مشکلات اقتصادی الآن دارند، این مردم توی انتخابات شرکت نمی‌کنند مشارکت این دفعه ضعیف است به‌خاطر مشکلاتی که مردم دارند در معیشت و اقتصاد. اصل این زمزمه رو دشمن انداخته یک عده عناصر و جریان‌های مسئله‌دار و زاویه‌دار با نظام هم همین را دارن بازنشر می‌کنند متأسفانه همین کلمه هم توی دهن‌ها خیلی خودی‌ها داره میچرخه که مردم به خاطر مشکلاتشان توی انتخابات شرکت نمی‌کنند، خودی‌ها هم دارند میگویند یعنی از دشمن این زمزمه شروع شد و آمده توی دهن خودی‌ها هم داره میچرخه

لطفا به اشتراک بگذارید: