کنفرانس در پارلمان انگلستان و تصویب قطعنامه در مجلس عوام این کشور

گفتگو با دولت نوروزی

روز چهارشنبه ۱۱بهمن ۱۴۰۲ یک کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان از احزاب اصلی انگلستان درباره نقش ویرانگر رژیم آخوندی در منطقه و راه‌حلهای مقابله با آن برگزار شد.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت که به‌صورت آنلاین به این کنفرانس وصل شده بود برای نمایندگان حاضر در کنفرانس سخنرانی کرد.

از طرف دیگر مجلس عوام انگلستان در پایان یک بحث پارلمانی قطعنامه حقوق پایه‌یی اشرف۳ و لیست‌گذاری سپاه پاسداران را که توسط باب بلکمن در بحث از «دموکراسی و آزادی در ایران» ارائه شده بود تصویب کرد. در این جلسه ۶ تن از نمایندگان به‌طور مبسوط در رابطه با اشرف۳ و مقاومت ایران صحبت کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: