افزایش اعدام و سرکوب، درماندگی رژیم در قبال جامعه جوشان ـ ارتباط مستقیم

میهمان برنامه: محمد تسلیمی

با سلام و درود به بینندگان گرامی ارتباط مستقیم در هر کجا که هستید از داخل میهن تا سراسر دنیا. برنامه ارتباط مستقیم این هفته را اختصاص داده‌ایم به مسئله اعدامهای جنایتکارانه رژیم آخوندی که روند رو به افزایش آن قلب همه مردم ایران را جریحه‌دار کرده است و البته این در کنار تمامی سرکوب‌گری‌های رژیم است.

صورت مسئله این است که رژیم که غرق در بحرانهای خارجی و جنگ‌افروزی‌هایش و در داخل کشور هم مواجه است با گسترش کانون‌های شورشی و اعتراضات مردمی از یک سو و نمایش انتخاباتش از سوی دیگر است چرا دست به افزایش اعدامها و به طور اخص اعدام زندانیان سیاسی می‌زند؟

چرا مجددا دست به ارتکاب جنایات ضدانسانی و هولناکی نظیر قطع انگشتان دست و در آوردن چشم از حدقه می‌زند؟ رژیم که به اذعان مهر‌ه‌های خودش از میزان نفرت و انزجار و شعله‌های خشم مردم ایران آگاه است چرا این چنین به جنایات خودش ادامه می‌دهد؟

ارتباط مستقیم ـ افزایش اعدام و سرکوب، درماندگی رژیم در قبال جامعه جوشان ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ افزایش اعدام و سرکوب، درماندگی رژیم در قبال جامعه جوشان ـ قسمت سوم

ارتباط مستقیم ـ افزایش اعدام و سرکوب، درماندگی رژیم در قبال جامعه جوشان ـ قسمت چهارم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: