جنگ‌افروزی‌های خامنه‌ای در منطقه و ولع و شادمانی برای خونریزی

گفتگو با محمد مسعودی

فاشیسم دینی حاکم بر ایران پس از جنگ‌افروزی در غزه و اشک تمساح برای ساکنان آن منطقه، تلاش می‌کند در برابر قیام ناگزیر جوانان آگاه و شورشگر وحشت‌آفرینی کند. خامنه‌ای با سر نیزه کردن پرچم فلسطین به خیال خود درصدد گمراه نمودن جامعه بشری و از سیبل خارج نمودن «سر مار» است.

خامنه‌ای برای غلبه بر شرایط انفجاری جامعهٔ ایران و سد بستن در برابر قیامهای در تقدیر، به جنگ‌افروزی در فلسطین و دیگر کشورهای مسلمان محتاج بود.

علاوه بر آن برای غلبه بر چند بحران به افروختن شعله‌های جنگ در غزه نیازمند بود؛ مانند:

وجود شکاف‌های متعدد در داخل حاکمیت و بالا گرفتن سر و صدای سهم‌خواهان در جنگ قدرت.

نیاز به مهندسی انتخابات خبرگان و حل موضوع جانشینی ولی‌فقیه.

پوشاندن کسادی انتخابات مجلس ارتجاع و مهندسی آن در شرایطی که مردم ایران با سلسله قیامهای سراسری خود به سینهٔ تمامی باندهای حکومتی دست رد زده و از کلیت نظام عبور کرده‌اند

 

لطفا به اشتراک بگذارید: