انفجار در بسیج شهرداری غارتگرتبریز،توسط قهرمانان کانونهای شورشی ، با درود به ستارخان

انفجار در بسیج شهرداری غارتگر تبریزبا درود برستارخان-۲۹ آبان ۱۴۰۲ 

لطفا به اشتراک بگذارید: