تهاجم و انفجار در قضاییه جلادان «دادسرای عمومی و انقلاب مشهد» توسط قهرمانان کانونهای شورشی

۲خبر فوری عملیات مشهد -۲۹ آبان ۱۴۰۲ 

لطفا به اشتراک بگذارید: