تورم فزاینده در ایران

با نگاهی ساده به زندگی مردم ایران طی چند سال اخیر، می‌توان دید که مردم هر سال فقیرتر شده‌اند، گسترش فقر‌ِ شتابان از تلاش مردم ایران به‌صورت تساعدی پیشی گرفته و اغلب مردم ایران را در تنگنای معیشتی قرار داده؛ اما آخوند رئیسی از شرایط دیگری سخن می‌گوید! 

آخوند رئیسی:

آمار ما نشان می‌ده رشد اقتصادی رشد تولید رشد تجارت در حوزه‌های اقتصادی در حوزه‌های فرهنگی و در عرصه‌های مختلف باید کار و تلاش کرد با کار و تلاش و همگرایی و همکاری می‌شه بسیاری از مشکلات را رفع کرد

اما نزدیک به ۲ سال از این ادعاها می‌گذرد ببینیم که چه اتفاقی افتاده است:‌

باز بر اساس آمارهای رژیم رقم فقر از ۲۸ میلیون نفر به دست کم ۴۵ میلیون نفر رسیده است. 

در مورد تغذیه، مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد مردم ایران کمبود دریافت کلسیم مورد نیاز دارند و مصرف ناکافی کلسیم و لبنیات به عنوان مهمترین منبع دریافت این ماده ضروری است. بیش از ۴۰ درصد ایرانیان پوکی استخوان دارند که در ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد منجر به شکستگی و بی‌حرکتی می‌شود. 

لطفا به اشتراک بگذارید: