قیام تا سرنگونی - پروژه تسخیر سایتهای نمایندگی ولی‌ فقیه در دانشگاهها – قسمت چهارم

کانال قیام تا سرنگونی : پروژه تسخیر سایتهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها

قسمت چهارم - ش ۲

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: