سوءقصد به جان دکتر آلخو ویدال کوادراس یار دیرینه مقاومت و انگشت اتهام به سمت رژیم آخوندی

گزارش و گفتگو با مهندس اسماعیل محدث

آلخو ویدال کوادراس به پزشکان بیمارستان اطلاع داده است که رژیم ایران در پشت ترور او قرار دارد. او این کار را زمانی انجام داد که بر اثر اصابت گلوله از ناحیه فک مجروح شد و قبل از ورود به اتاق عمل برای انجام عمل جراحی فک و صورت. پس از مداخله پزشکان آن را به پلیس منتقل کردند.

سایت تاون هال:

«اقدام بی‌شرمانه تروریستی به‌عنوان یک زنگ بیدارباش شدید برای بی‌شرمی فزاینده آخوندهای تهران عمل می‌کند... تعهد استوار او به مبارزات مردم ایران برای آزادی، او را به‌عنوان یک دشمن سرسخت برای فاشیسم مذهبی حاکم در تهران قرار می‌دهد. انگیزه تهران برای ساکت کردن حامیان بین‌المللی مردم ایران روشن است. نقش محوری دکتر ویدال کوادراس در حمایت از مجاهدین خلق مخالفان اصلی و تضمین حفاظت از اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف‌نشان دهنده یک عمر وقف به آرمان آزادی و دموکراسی است»

لطفا به اشتراک بگذارید: