جنگ در خاورمیانه و بررسی سود و زیان این جنگ برای خامنه‌ای

گفتگو با رضا هفت برادران

در مورد جنگ خونینی که در غزه در جریان است این روزها سوالی در رسانه‌های حکومتی مطرح می‌شود که هر کدام منافع این جنگ را دارند ارزیابی می‌کنند. 

این روزها رسانه‌های حکومتی را نگاه می‌کنیم یک سوال در آنها دیده می‌شود که آیا این جنگ می‌ارزید یا نه؟ حالا باید ببینیم که چرا این سوال کاسبکارانه و زشت و ضدانسانی را در مقابل این فجایع که همه دارند می‌بینند را اینطوری مطرح می‌کنند.

اینها می‌خواهند در وهله اول ذهن نیروهای خودشان را از سمت این فاجعه برگردانند به سمت منافع رژیم و متوجه بکنند که این اتفاقی که دارد می‌افتد در راستای بقای رژیم آخوندی است.

لطفا به اشتراک بگذارید: