کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی - تسخیر ۸۳۰سایت و سامانه نمایندگی‌های خامنه‌ای موسوم به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها- قسمت دوم

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: