فعالیت‌های کانونهای قهرمان شورشی در شهرهای میهن

مشهد -۲۷ آبان ۱۴۰۲ -با مریم ،هم‌پیمان ،حاضر حاضر .

تهران -۲۷ آبان ۱۴۰۲-قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم .

تهران -۲۷ آبان ۱۴۰۲- مریم رجوی: آبان خونین و آتشین خاموش نشده و خاموشی نمی‌پذیرد .

شهر ری -۲۷ آبان ۱۴۰۲-مریم رجوی: سرنگونی رژیم ضدبشری محتوم است .

کرج -۲۷ آبان ۱۴۰۲-مریم رجوی: قیام عظیم آبان۹۸،رژیم را تا لبه پرتگاه سرنگونی رساند.

شهر کرد -۲۷ آبان ۱۴۰۲-مریم رجوی: این قیامی است که صدای زن ایرانی را صدای آزادی و انقلاب کرده است.

رشت -۲۷ آبان ۱۴۰۲- مسعود رجوی: یاد یاران شهید خوددر قیام آبان را گرامی بدارید .

اردبیل -۲۷ آبان ۱۴۰۲- مسعود رجوی: زمان تکثیر و گسترش کانونها در محله‌ها و شهرهای شورشی است

قزوین -۲۷ آبان ۱۴۰۲- مریم رجوی مردم ایران اراده کرده‌اند تا رژیم ولایت فقیه را سرنگون و یک جمهوری دموکراتیک بنا کنند .

اهواز -۲۷ آبان ۱۴۰۲-مسعود رجوی: لرزه‌های سرنگونی، سرتاپای استبداد دینی را در می نوردد.

نطنز -۲۷ آبان ۱۴۰۲: از آبان تا آبان خونین تمام ایران .

بابل -۲۷ آبان ۱۴۰۲: انتخاب من مریم رجوی است .

کرمان -۲۷ آبان ۱۴۰۲:شعار: مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی.

ساری -۲۷ آبان ۱۴۰۲:شعار: مرگ بر خامنه‌ای.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: