گرامیداشت شهیدان قیام در شهرهای مختلف

سنندج – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام حسین عبدپناه

سنندج – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام عیسی بیگلری

سنندج – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام آرام حبیبی

سنندج – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام حمید گلی

سنندج – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید امید حسنی

شهرک بهارستان – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام نقدعلی رمضانی

بوکان – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام امجد عنایتی

دیواندره – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام فواد سواری

بوکان - آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام هیوا جان جان

مهاباد - آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام مهران رحمانی

اصفهان – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام آرشام ابراهیمی

کرج – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام ابراهیم کتابدار

شهرری – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام ابوالفضل امیرعطایی

تهران – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام سیاوش محمودی

لطفا به اشتراک بگذارید: