تظاهرات یاران شورشگردرمحکومیت جنگ افروزی رژیم و سوءقصد تروریستی علیه دکتر آلخو ویدال کوادراس

تظاهرات یاران شورشگر، محکومیت جنگ‌افروزی رژیم در منطقه

و سوءقصد تروریستی علیه دکتر آلخو ویدال کوادراس

درشهرهای : اسلو-تورنتو-برمن-کلن-لاهه

جنگ و ترور تو دنیا  ، حاصل کار ملا

عامل هر تروریست، حکومت آخوندی

صلح برای دنیا ،  با رفتن آخوندها

پایان کار ملا  ، صلح برای دنیا

مرگ برستمگر ، چه شاه باشه ،چه رهبر

اعدام، زندان، شکنجه ،دیگر اثر ندارد 

خامنه ای ضحاک ،می کشیمت زیر خاک 

حاصل این ولایت ، دزدی و قتل وغارت 

هر یه نفر کشته شه ،هزار نفر پشتشه

این همه سال جنایت ، مرگ براین ولایت 

ادامه حکومت جلادان   با قتل عام وزندان 

دست آخوندها خونیه   زمان سرنگونیه 

طناب دار جلاد   برگردن دماوند   هرگز  اثر ندارد 

آخوند ارتجاعی  از عزم ارتش خق   گویا خبرندارد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: