کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران تلاش برای ترور دکتر ویدال کوادراس را محکوم می‌کند

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران 

تلاش برای ترور دکتر ویدال کوادراس را محکوم میکند 

واز درخواست ها برای تحقیقات فوری 

برای شناسایی و پیگیرد قانونی عاملان حمایت می کند

 

دکتر ویدال کوادراس از اتخاذ سیاستی قاطع درمورد  ایران 

وبه رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران 

برای یک جمهوری آزاد و دمکراتیک دفاع کرد 

که خشم رژیم ایران را برانگیخته ومنجر به قرار دادن او 

در لیست تحریمی وتروریستی این رژیم گردید 

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از تلاش برای ترور سیاستمدار اسپانیایی و نایب‌رئیس سابق پارلمان اروپا، دکتر آلخو ویدال کوادراس در روز گذشته در مادرید منزجر است.

برای دکتر ویدال کوادراس آرزوی بهبودی سریع داریم و همبستگی خود را با خانواده وی اعلام می‌کنیم.

ما به‌شدت این حمله تروریستی را محکوم می‌کنیم و از درخواست‌ها برای تحقیقات فوری برای شناسایی و پیگرد قانونی عاملان حمایت می‌کنیم.

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران با دکتر ویدال کوادراس در تأمین مکان امن اعضای اپوزیسیون دموکراتیک ایران، مجاهدین خلق ایران، در آلبانی و پیشبرد آرمان آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران کار کرد.

دکتر ویدال کوادراس دوست بزرگ مردم ایران، جنبش مقاومت مردمی آنها، شورای ملی مقاومت ایران و رئیس‌جمهور منتخب آن، خانم مریم رجوی است.

او در کارزار جهانی آنها برای عدالت و پاسخگویی تهران برای سرکوب و تروریسم در کنار مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایستاد.

دکتر ویدال کوادراس از فراخوان به رهبران اروپا و اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاستی قاطع در مورد ایران دفاع کرد. فراخوانی برای به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای یک جمهوری آزاد، مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک؛ که خشم رژیم ایران را برانگیخته و منجر به قرار دادن او در لیست تحریمی و تروریستی تهران گردید.

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران۱۰ نوامبر ۲۰۲۳

امضا کنندگان:

دیوید جونز – رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

لرد الکس کارلایل- عضو مجلس اعیان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

پروفسور لرد دیوید آلتون- عضو مجلس اعیان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

دکتر متیو آفورد-نماینده پارلمان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

استیو مک‌کیب-نماینده پارلمان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

بارونس ورما-عضو مجلس اعیان، معاون پارلمانی وزارت توسعهٔ بین‌المللی (۲۰۱۶)

بارونس هریس-عضو مجلس اعیان، معاون پیشین سخنگوی مجلس اعیان انگلستان

لرد دالاکیا-عضو مجلس اعیان، معاون پیشین رهبر حزب لیبرال دموکرات در مجلس اعیان انگلستان

لرد هریس – عضو مجلس اعیان، اسقف پیشین آکسفورد

لرد سینگ- عضو مجلس اعیان، معاون کمیته تمام حزبی آزادی مذاهب در پارلمان انگلستان

لرد مارک مک اینس – عضو مجلس اعیان، مشاور پیشین نخست‌وزیر انگلستان

لرد تونی کلارک-عضو مجلس اعیان، رئیس پیشین حزب کارگر انگلستان

بارونس ردفرن -عضو مجلس اعیان

لرد اینگلوود-عضو مجلس اعیان

لرد رابرتس – عضو مجلس اعیان

لرد تورنبرگ  – عضو مجلس اعیان

جان اسپلار – نماینده پارلمان، وزیر پیشین نیروهای مسلح انگلستان

باب بلکمن – نماینده پارلمان

مارتین ویکرز -نماینده پارلمان

جان کریر  – نماینده پارلمان

جان میرنس- نماینده پارلمان

جیم شانون – نماینده پارلمان

 

کمیته بریتانیایی 

لطفا به اشتراک بگذارید: