اعتصاب جمعی از فروشندگان لاستیک و کسبه در تهران

جمعی از فروشندگان لاستیک در تهران در اعتراض به وضعیت بازار لاستیک اعتصاب کردند.

همچنین کسبه سرچشمه تهران، در اعتراض به‌نحوه پخش و توزیع تایر، پاساژ ها و مغازه‌های خود را بستند.

لطفا به اشتراک بگذارید: