هفت روی هفت ـ کارزارهای مقاومت در هفته گذشته روی چه موضوعاتی متمرکز بود؟

بررسی تازه‌ترین و مهمترین خبرها و تحولات هفته

بررسی تحولات این هفته را باید با کارزارهای مقاومت شروع کنیم. از جمله کارزاری که دیروز بود جلسه‌ای در سنای آمریکا با حضور سناتورهای برجسته و شخصیت‌های سیاسی برجسته در رابطه با سیاست درست در مورد رژیم آخوندی

همچنین جلسه‌ای در انگلستان یک بیانیه پارلمانی داشتیم و یک اجلاس پارلمانی که هر دو اختصاص داشت به لیست‌گذاری سپاه پاسداران به‌خصوص در شرایط فعلی منطقه

همچنین شاهد کنفرانسی در سنای ایتالیا بودیم. آنجا هم به اقدامات رژیم برای شیطان‌سازی مقاومت ایران پرداخته شد

بیانیه‌ای داشتیم از ۴۵۳ حقوقدان نامدار و برجسته که شامل یکسری انستیتوها و مراکز حقوقی که مهم بود در رابطه حقوق مجاهدین و اقداماتی که رژیم بر علیه آنها انجام می‌دهد.

همچنین تظاهرات و آکسیون‌های زیادی که توسط اشرف‌نشانها در شهرهای مختلف جهان برگزار شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: