گرامیداشت یاد دو شهید قیام سراسری مردم ایران در شهرهای سقز و سنندج

شهرهای سقز و سنندج شاهد گرامیداشت یاد دو شهید قیام سراسری مردم ایران در سالگرد شهادت آنها بود:
سقز -مهر ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام اسماعیل دزوار
سنندج -مهر ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام محمد امینی

لطفا به اشتراک بگذارید: