شیوه تصمیم‌گیری برای ۵سال آینده مردم

صباغیان بافقی، مجلس رژیم ـ ۵ مهر ۱۴۰۲

 پدر مردم را دارد سود بانکی در می‌آورد، واحدهای تولیدی را دارد ورشکست می‌کند هنر آقای دولت این بود که ۱۸درصد را کرده ۲۴درصد ماها داریم از کنارش رد می‌شویم می‌رویم من این علمای مجلس تعجب می‌کنم که یک‌نفر حرف نمی‌زند که ما داریم نظام بانکی را می‌خواهیم اصلاح کنیم داریم بانک‌ها را برای پنج سال برنامه برایشان می‌نویسیم

علی اصغر عنابستانی ـ ۵ مهر ۱۴۰۲ :

ما داریم برنامه می‌نویسیم برای مملکت داریم تکلیف پنج سال آینده کشور را روشن می‌کنیم چه عجله‌ای داریم آقای رئیس کجا می‌خواهیم برویم کار از این مهمتر که مرتب می‌گوییم سریع انجام بدهیم زود برویم جلو زود تمام بکنیم

آخوند نیک‌بین، مجلس رژیم ـ ۵ مهر ۱۴۰۲

این شیوه کار در مورد برنامه نیست ما الان داریم یک جورهایی بارنامه تصویب می‌کنیم تا برنامه

این مسیری که ما داریم می‌رویم جناب آقای منظور داریم بار دولت شما و دولت آینده را زیادتر میکنیم

آخوند ذوالنوری ـ ۵ مهر ۱۴۰۲:

 تعداد غایبین ما بیش از ۹۰ نفر است یعنی حدود یک سوم مجلس الان یک نفر برود بیرون مجلس از حد نصاب می‌افتد

لطفا به اشتراک بگذارید: