دستاوردسازی برای سفر آخوند رئیسی به نیویورک

گفتگو با دکتر سیامک شجاعی

سفر رئیسی جلاد به نیویورک زوایای مختلفی داشت که هرکدام شایان بحث و بررسی است. در این برنامه می‌خواهیم نگاهی به تبلیغات رژیم آخوندی پیرامون دستاوردهای اقتصادی رئیسی به نیویورک داشته باشیم.  

رسانه‌های حکومتی دریافت ۶میلیارد دلار پول بابت معاوضه گروگانها با زندانیان را دست پر رئیسی در سفر به نیویورک توصیف کردند. آخوند رئیسی هم مدعی شد که این پول صرف معیشت مردم خواهد شد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ 

لطفا به اشتراک بگذارید: