گرامیداشت شهیدان قیام در تهران و کرج

مردم و جوانان دلیر در تهران و کرج  یاد و خاطره شهیدان قیام حمیدرضا روحی و محمد جامه بزرگ را گرامی داشتند.

تهران -۳مهر ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام حمیدرضا روحی

کرج -مهر ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام محمد جامه بزرگ

لطفا به اشتراک بگذارید: