علت ابراز وحشت سرکردگان رژیم از جوانان برای چیست؟

گفتگو با علیرضا معدنچی

این روزها سرکردگان و مهره‌های رژیم مستمر به خطر نوجوانان و جوانان برای رژیم آخوندی اعتراف کرده و به خانواده‌ها هشدار می‌دهند. از جمله ابراهیم رئیسی، در روز اول مهر هنگام دیدار فرمایشی از یک مدرسه در شهرستان بهارستان، به این خطر اعتراف کرد:

«در این فضا ممکن است فکر بچه، اخلاق بچه، رفتار او را بربایند، رهزنانی هستند که می‌خواهند در این راه بچه‌ها را فکرشان، اخلاق‌شان، عملشان را طبق میل خودشان قرار بدهند».

از کلمه فرافکنانه «راهزن!» که بگذریم و در کنه جمله او دقت کنیم، آنهایی که بر روی «فکر»، «اخلاق» و «رفتار» تأثیر می‌گذارند، چه کسانی هستند؟!

آخوند آل هاشم امام جمعه خامنه‌ای در تبریز، حرف در لفافه جلاد۶۷ را این‌گونه بالغ کرد:

«در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم. از ویژگیهای سال جدید یک نگرانی‌هایی از وضعیت فرهنگی وجود دارد که ناشی از فتنه سال گذشته است. این نگرانی باید باشد. باید واقع بین بود».

«نگرانی از وضعیت فرهنگی»، کد وحشت از شرایط انفجاری جامعه است که گرایش جوانان به شورش و شرکت در پراتیک‌های اختناق‌شکن را در پی دارد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: