نگاهی به سخنرانی دکتر فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹

گفتگو با محمدعلی محرابی درباره شرکت و سخنرانی دکتر فرانتس بوزف یونگ وزیر دفاع آلمان از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در گردهمایی بروکسل 

دکتر فرانتس یوزف یونگ - وزیر دفاع آلمان (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹):

خانم رجوی، عالیجنابان، دوستان عزیز مقاومت ایران، خانم‌ها و آقایان محترم، بسیار خوشحالم که به‌اینجا به‌بروکسل آمده‌ام تا از شما در مبارزهٴتان برای آزادی و دموکراسی در ایران حمایت کنم. خانم‌ها و آقایان، رژیم ایران یک رژیم وحشی است که مردم ایران را سرکوب و ارعاب می‌کند. هم‌چنین عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و خطری در زمینهٔ تهدید اتمی است.

این رژیم خانم‌ها و آقایان محترم، بهتر است همین امروز و نه فردا جایگزین شود، با یک جمهوری دموکراتیک در ایران. خانم‌ها و آقایان، مردم ایران خواهان این تغییر هستند، مردم برای رسیدن به‌این هدف با به‌خطر انداختن جان خود به‌خیابان‌ها آمدند. مردم خواهان پایان این دیکتاتوری هستند و ما همین الآن دیدیم که شعار می‌دادند: «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» رژیم حاکم یعنی خامنه‌ای. مقاومت ایران آلترناتیو دموکراتیک این رژیم است و یک ائتلاف از مخالفان رژیم است، همهٔ تشکل‌های مقاومت را به‌مشارکت دعوت می‌کند و مبنای آن پلتفرم دموکراتیک برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: