تلاش حکومت آخوندی برای سرکوب دانشگاه‌ها

گفتگو با مرتضی اسماعیلیان

موج اخراج اساتید از دانشگاههای ایران بار دیگر در دانشگاه‌های ایران اجرا شد. همزمان با اخراج زنجیره‌یی اساتید از دانشگاهها دولت رئیسی مخفیانه درصدد جذب ۱۵۰۰۰ عضو «هم‌سو» در قالب هیأت علمی است. عده‌یی از کارشناسان و اساتید، این فرآیند را کودتای رژیم بر علیه نظام علمی کشور نامیده‌اند.

جذب اساتید سهمیه‌ای اتفاق تازه‌یی نیست. پیش از این هم اساتید سهمیه‌ای به هیأت علمی دانشگاهها وارد می‌شدند. اما این موج از نظر بزرگی و سرعت در نوع خود بی‌مانند است. ایادی خامنه‌ای در دانشگاه امام صادق پس از تسخیر کابینه رئیسی و پست‌های حساس اقتصادی و برنامه‌ریزی به تسخیر دانشگاهها روی آورده‌اند. مشخصه دانشگاه امام صادق و فارغ‌التحصیلان آن دشمنی با پایه‌های علمی و اکادمیک در سراسر جهان است. آنها با استفاده از نظریه‌های عقب‌افتاده خود در پهنه اقتصاد و عملکردهای ضعیف در دولت رئیسی، تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی را به مردم تحمیل کرده‌اند. حال این افراد خیز تسخیر دانشگاهها را به فرمان خامنه‌ای و رئیسی برای سرکوب اساتید و دانشجویان معترض برداشته‌اند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: