تظاهرات در زاهدان ـ فریاد بلوچستان: سلطنت ولایت یکصد سال جنایت

مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر دیکتاتور

فریاد بلوچستان : سلطنت ولایت یکصد سال جنایت

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

برادر شهیدم خونت رو پس می‌گیرم

لطفا به اشتراک بگذارید: