خبرتوخبر دست و پا زدن عظما در باتلاق بحرانها ـ پیک شادی

عظما: مجموعه‌ای را درست کردند دولت آمریکا. اسم این مجموعه دروغ بحران است. کارش چیه؟ مأموریت این گروه بحران سازی است تو کشورها از جمله در کشور ما

شعارهای جوانان و قیام‌کنندگان دشمن:  ما همین جاست دروغ میگند آمریکاست

لطفا به اشتراک بگذارید: