گرامیداشت شهیدان راه آزادی در تظاهرات ایرانیان در نیویورک

در تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک، تصاویر شهدای راه آزادی در ایران در اهتزاز بود و در چشم همه جهان فرو کرد که این سیل خروشان برای دادخواهی و تحقق آزادی سر ایستادن ندارد و در برابر هر توطئه و مماشاتی همچنان سرموضع به پیش می تازد.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: