درخواست محاکمه رئیسی، حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی ـ پهلوان مسلم اسکندر فیلابی

مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

درود بر شما که سالهاست برای آزادی کشورتان و استقلال مردم ایران در اینجا جمع می‌شوید و صدای مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رسایند.

در این سالیان تمامی تبلیغات ارتجاعی و استعماری تمام تلاش خود را کردند تا شما را کم نشان بدهند. در همین ایام در کشورهای مختلف ببینید که شما چه کردید. کسانی هستید که با غیرت خودتان از رهبری آقای مسعود رجوی که برای آزادی و استقلال کشورمان دارد زحمت می‌کشد حمایت می‌کنید.

لطفا به اشتراک بگذارید: