درخواست محاکمه رئیسی، حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی ـ سفیر مارک گینزبرگ

من صداهای زیادی را می‌شنوم اما ما باید چیزی را به رئیسی یادآوری بکنیم که رئیسی برو بیرون

کسی که می‌خواهد از ۶میلیارد پولی که به او داده‌اند می‌خواهد برای تقویت بنیادهای سپاه پاسداران و پیشبرد سیاست‌های خامنه‌ای استفاده بکند امروز به سازمان ملل آمده است. ما به او می‌گوییم که جای تو در اینجا نیست.

من یک آرزو دارم ما با همدیگر و تمامی کسانی که امروز تظاهرات می‌کنند و تمامی مردمی که در ایران تظاهرات می‌کنند تغییر رژیم را می‌بینم. من می‌بینم روزی را که خانم رجوی در سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. 

لطفا به اشتراک بگذارید: