درخواست محاکمه رئیسی، حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی ـ سناتور سام براون‌بک

ایران آزاد ایران آزاد

این چیزی است که ما می‌بینیم و ما خواهان آن هستیم. با سناتور لیبرمن صحبت می‌کردیم که چطور سناتور مکین از آزادی ایران حمایت می‌کرد و الان وقت آن رسیده است که مردم ایران آزاد بشوند.

ما دیدیم که رژیم ایران مدعی است که قدرتمند است نه شما دارید به پایان خود نزدیک می‌شوید. هر بار قیام‌ها در ایران قدرتمندتر از قبل رویداده است. 

بله یک آلترناتیو در مقابل رژیم وجود دارد. آلترناتیو رژیم ایران مقاومت ایران و سازمان مجاهدین است.

لطفا به اشتراک بگذارید: