درخواست محاکمه رئیسی، حمایت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی ـ سناتور رابرت توریسلی

سناتور رابرت توریسلی:

من می‌دانم که شما که در این تظاهرات حضور دارید، هزاران نفر را نمایندگی می‌کنید. هر کدام از شما عزیزی از خانوادهٴ خود را در مبارزه با رژیم از دست داده‌اید یا عزیزی را در زندانهای رژیم دارید.

وقتی امروز رئیسی با مقامات ملل‌متحد دست می‌دهد توجه داشته باشید که این همان دستی است که آغشته به خون است و حکم اعدام هزاران نفر را امضا کرده است.

رئیسی این را بدان که آینده تو آینده ایدی امین و قذافی است. تو به‌زودی با خواسته‌های مردم ایران روبه‌رو خواهی شد.

ما امروز به دیپلماتهای سازمان ملل یادآوری می‌کنیم که مردم ایران اینجا و در این تظاهرات نمایندگی می‌شوند.

مردم ایران، ایرانی آزاد و صلح‌جو را می‌خواهند. ایران چیزی نیست که رئیسی معرفی می‌کند. ایران توسط خانم مریم رجوی نمایندگی می‌شود.

رژیم آخوندی می‌تواند مردم را سرکوب و زندانی کند، ولی آینده از آن مردم ایران و از آن کسانی است که مقاومت می‌کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: