ما و خمینی و معنویاتش

روزی که خمینی آمد چپ و راست منبر می‌رفت و هزاران وعده مختلف می‌داد.

همه‌چیز را مجانی می‌کنیم که هیچ! اضافه بر مادیات! معنویاتتان را هم ارتقا می‌دهیم!

اکنون پس از ۴ دهه از آن روزها، آب و برق و گاز و نان و کرایه و همه‌چیز روز به روز گران‌تر می‌شوند.

از آموزش و بهداشت رایگان خبری نیست!

از شغل و حفظ کرامت شهروندان خبری نیست!

از مسکن که پایه‌ای‌ترین حق مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، خبری نیست!

وعده‌ی صاحب‌خانه کردن مردم هم، عملی نشد و اکنون وعده خانه ۲۵ متری می‌دهند.

روزنامه حکومتی فراز در این مورد نوشت؛«خانه ۲۵ متری خانه نیست لانه است، حرمت خانواده را از بین نبرید»

قیمت این خانه‌ها در کمترین حالت چیزی حدود ۶۲۵ میلیون تومان خواهد شد!

در حالی‌که قیمت یک کانکس ویلایی ۲۵ متری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است!

آیا تمام وعده‌های رژیم برای عوام‌فریبی و دزدی از مردم نیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: