تظاهرات دلیرانه جوانان شورشگر در لاهیجان و شعارهای شبانه در تهران و کرج

تظاهرات دلیرانه جوانان شورشگر در لاهیجان

و شعارهای شبانه در تهران و کرج

۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: