نیویورک ـ برگزاری نمایشگاه عکس شهیدان

در بلند آوازه‌ترین فریادها نامتان قله‌های شرافت را درمی‌نوردد و یادتان توفانی است که ضمیر هر انسان باشرافتی را به دریای مواج احساسات تبدیل می‌کند. یک ده صد هزار صدهزار نه، بیش از صد و بیست‌هزار شهید سرفراز آزادی ایران جانهای پاکشان را فدیه راه آزادی ایران و ایرانی کردند.

اینگونه مبارزان راه آزادی مردم ایران راه سرخ و پر فراز و نشیب آزادی را به‌سوی قله‌های پیروزی گشوده و هر سد و مانعی را کنار می‌زنند. راهی که سراسر فدا و صداقت است.

لطفا به اشتراک بگذارید: