همراه با اشرف‌نشان‌های شرکت‌کننده در آکسیون‌های نیویورک

گفتگو با احمد معین منش و فریده صدیقی

در این قسمت از برنامه به موضوعاتی می‌پردازیم که مربوط می‌شود به حضور و تظاهرات هموطنانمان در نیویورک در اعتراض به حضور رئیسی جلاد در مقر سازمان ملل متحد. می‌دانیم که این اعتراض و حضور هموطنانمان که بسیار پررنگ هم بوده از ۸ الی ۹ روز پیش شروع شده است.

در همین رابطه اشرف‌نشانها در شهرهای مختلف آمریکا اقدام به برگزاری آکسیون‌های اعتراضی علیه حضور رئیسی جلاد در مقر سازمان ملل در نیویورک و سخنرانی او کرده و می‌کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: