همراه با آکسیون‌های شورشگران نیویورک بر علیه سفر رئیسی جلاد به مقر سازمان ملل

ایرانیان آزاده فراخوانی را برای تظاهرات در روز ۲۸شهریور برابر با ۱۹سپتامبر در مقابل مقر ملل متحد در اعتراض به حضور آخوند رئیسی جلاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر کرده‌اند. 

در همین رابطه اشرف‌نشانها در شهرهای مختلف آمریکا اقدام به برگزاری آکسیون‌های اعتراضی علیه حضور رئیسی جلاد در مقر سازمان ملل در نیویورک و سخنرانی او کرده و می‌کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: