آماده‌سازی اشرف‌نشانها در نیویورک برای تظاهرات علیه حضور رئیسی جلاد در سازمان ملل

سازماندهی هزاران نفر ایرانی در بروکسل یا نیویورک، این فقط نشاندهنده قدرت یا مردمی بودن مقاومت نیست بلکه پایگاه دیپلماتیک دیرینه آنرا نشان می‌دهد.

شهر نیویورک قوانین خاص خودش را دارد. خیلی از ایرانیان سوال می‌کنند پس راه چاره در برابر دیکتاتوری در ایران چیست؟

اشرف‌نشانها در اینجا حضور دارند و توضیح می‌دهند که تنها راه مقاومت و آتش بیشتر است تا دیوار اختناق فرو بریزد. هموطنان ما با افشای جنایت آخوندها سعی می‌کنند صدای مردم ایران و زندانیان سیاسی و کانونهای شورشی باشند.

لطفا به اشتراک بگذارید: