استمرار آکسیون ایرانیان آزاده در نیویورک در اعتراض به حضور رئیسی جلاد

گفتگو با بتول زمانی

ایرانیان آزاده فراخوانی را برای تظاهرات در روز ۲۸شهریور برابر با ۱۹سپتامبر در مقابل مقر ملل متحد در اعتراض به حضور آخوند رئیسی جلاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر کرده‌اند. 

از چند روز پیش آماده‌سازی‌های این تظاهرات با شرکت ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در آکسیونهای اعتراضی در نقاط مختلف آمریکا آغاز شده است.

قطعا که این اقدام ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در آمریکا در اعتراض به سیاست مماشات جامعه بین‌المللی است و اینکه چگونه می‌تواند یک جلادی که عضو هیئت مرگ بوده و جنایاتش کاملا اثبات شده است را در چنین اجلاسی بپذیرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: