پای صحبت هموطنان شرکت‌کننده در کنفرانس و تظاهرات مقاومت در بلژیک

امروز آمده‌ایم به بروکسل برای شرکت در کنفرانس و تظاهرات به‌مناسبت سالگرد قیام ایران، قیام جوانان شجاع ایران که جنگیدند برای آزادی ایران. جوانان زیادی که دانشجو بودند در ایران دیدیم که در کف خیابان شعارشان این بود:

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و برای یک ایران آزاد و دمکراسی می‌جنگیدند. 

رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار دارد و با همت مردم ایران و کانون‌های شورشی و حمایت ما از خارج از کشور سرنگونی آن محقق خواهد شد.

ما آمده‌ایم اینجا که صدای جوانان و دانشجویان ایرانی باشیم. همچنین آمده‌ایم که صدای مردم ایران و کانونهای شورشی با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر باشیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: