نگاهی به کنفرانس قیام ایران، نقش جوانان و زنان و چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک

گفتگو با مهندس اسماعیل محدث

به‌مناسبت اولین سالگرد قیام سراسری مردم ایران، روز شنبه ۲۴شهریور ۱۴۰۲، کنفرانس بین‌المللی در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی برگزار شد و شماری از رهبران پیشین جهان از کشورهای مختلف، نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی در آن شرکت داشتند.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس ضمن سخنرانی از قیام مردم ایران برای آزادی و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت حمایت کردند

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت طی سخنانی در کنفرانس قیام ایران، نقش جوانان و زنان، چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک، زمینه‌های شکل‌گیری و ویژگیها و دستاوردهای قیام سراسری مردم ایران برشمرد

لطفا به اشتراک بگذارید: