ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در استانهای کشور

بازنشستگان مخابرات در بیش از ۷ استان، از جمله تهران، خوزستان، اراک، لرستان، گیلان، فارس و کردستان برای چندمین هفته پیاپی دست به راهپیمایی و برگزاری تجمعات اعتراضی زدند ـ دوشنبه ۲۷شهریور۱۴۰۲

 

بازنشستگان خوزستان- هـ 

 

استان گیلان - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در رشت -۲۷شهریور۱۴۰۲

بازنشستگان گیلان

استان فارس - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شیراز -۲۷شهریور

بازنشستگان مخابرات فارس

کردستان   - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در سنندج -۲۷شهریور

بازنشستگان مخابرات کردستان

لرستان - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در خرم آباد-۲۷شهریور

بازنشستگان مخابرات لرستان  

لطفا به اشتراک بگذارید: