استاندارد بلژیک: چندین هزار نفر در بروکسل تجمع کردند و از برنامه مریم رجوی حمایت کردند

استاندارد بلژیک نوشت: چندین هزار نفر روز جمعه در بروکسل تجمع کردند. نمایندگان تشکلها و رهبران سیاسی تحت حمایت شورای ملی مقاومت ایران با جنبشی که در پی درگذشت مهسا امینی آغاز شد، ابراز همبستگی کردند. اوایل روز یک کنفرانس برگزار شد و یک راهپیمایی مراسم بزرگداشت را به پایان رساند.

شرکت‌کنندگان خواسته‌های جنبش اعتراضی را تکرار کردند: پایان رژیم مذهبی حاکم بر ایران و استقرار جمهوری بر اساس برنامه مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران.

لطفا به اشتراک بگذارید: