فرازهای قیام سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱ ـ شعارهای یک گروه از جوانان مجاهد در سالروز هلاکت سلیمانی

روز سه‌شنبه سیزدهم دیماه ۱۴۰۱، همزمان با صد و دهمین روز قیام سراسری مردم ایران است. قیام سراسری هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است.

مراغه ـ به آتش کشیدن بنر منحوس پاسدار سلیمانی

تهران ـ به آتش کشیدن بنر منحوس پاسدار سلیمانی

رشت، لاهیجان، تالش و ... ـ پرسنل مخابرات استان گیلان دست به اعتصاب زدند

تهران به آتش کشیدن بنرهای تروریست قاسم سلیمانی و حسین همدانی

لطفا به اشتراک بگذارید: