درگیری و شعارهای شبانه در تهران و سایر شهرهای میهن در سالگرد قیام

به‌رغم بسیج گسترده نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای

برافروختن آتش و بستن جاده در رشت- سنندج- زاهدان - جونقان شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲

برخی از شعارها عبارت بودند از:

 مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر حکومت بچه کش 

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور 

 مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور

خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیرخاک 

یک هموطن معترض: سالگرد مهسای امینی عزیز و همه جوانهای عزیزی که جمهوری اسلامی از ما گرفت مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای قاتل، مرگ بر جیره‌خوار خامنه‌ای 

مرگ بر خامنه‌ای قاتل، مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی 

لطفا به اشتراک بگذارید: