خبرتوخبرـ نظام ولایت در مسیر دره سرنگونی ـ پیک شادی

این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از نظام شلم شوربای ولایت و شرشر ریزشی‌هایی که حتی صدای خودیها را هم در آورده

وقتی نوچه های  عظما اینطوری از بریدگی تو نظام ولایت میگن دیگه تکلیف ریزشی‌ها معلومه

حالا دیگه کارشناسای حکومتی هم چپ و راست آینده نظام را میارند جلوی چشم عظما

لطفا به اشتراک بگذارید: