هفت روی هفت ـ برگزاری کنفرانس و تظاهرات مقاومت ایران در بروکسل

بررسی مهمترین و تازه‌ترین خبرها و تحولات هفته

این هفته نیز مهمترین تحولات از نظر ما کارزارهای مقاومت ایران بود. این کارزارها در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران اوج گرفتند، به‌خصوص آنچه که امروز در بروکسل شاهد آن بودیم.

یک کنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت و شخصیت‌های برجسته سیاسی و بحث‌های مهمی که در این کنفرانس صورت گرفت و همچنین تظاهرات بزرگ هموطنانمان در این شهر که از جنبه‌های مختلف جای بحث و بررسی دارد.

در ادامه این کارزارها و حمایت‌ها این هفته حمایت هزار شخصیت زن از سراسر جهان داشتیم از خواست مردم ایران و جمهوری دمکراتیک و همچنین مقاومت ایران و برنامه ده ماده‌یی خانم رجوی که بسیار حائز اهمیت است.

این هفته همچنین شاهد به صحنه آمدن خامنه‌ای بودیم که وضعیت جامعه و رژیم را به نوعی نشان می‌دهد.

لطفا به اشتراک بگذارید: