تظاهرات مردم زاهدان با شعار مرگ بر خامنه ای

امروز جمعه ۲۴شهریور مردم و جوانان غیور زاهدان پس از اقامه نماز دست به تظاهرات زدند.

مردم زاهدان شعار میدهند: مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی، یا مرگ یا آزادی، مرگ بر دیکتاتور، می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان و مثل شهید یاسرم، برای مرگ حاضرم

مردم و جوانان زاهدان پلاکاردهایی حمل میکنند و بر روی آن نوشته شده است: حمل پلاکاردهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: