بحرانهای ناگزیر و روز افزون رژیم آخوندی محصول چیست؟

آخوند منتجب‌نیا عضو سابق مجلس ارتجاع از باند مغلوب، در جنگ گرگها، درباره طرح خامنه‌ای –رئیسی در دانشگاهها گفت: عده‌یی درصدد تصفیه کردن و به تعبیری خالص سازی نظام هستند. آنها می‌خواهند مداحان و چاپلوسان را به جای اساتید نخبه در دانشگاهها بگذارند این جنایت تاریخی است. این اتفاق بدتر از کودتای نظامی است.

نوری قزلچه، رئیس باند ولایی مجلس ارتجاع نیز با هشدار به پیامدهای اخراج اساتید گفت: کسانی در عرصه قدرت و سیاست یک‌دست سازی انجام داده‌اند و تعبیرم این است که یک خودکشی مدیریتی صورت گرفته است و از آنچه در دانشگاهها رخ داده را به خودکشی فرهنگی تعبیر می‌کنم.

وی افزود: باقی گروهها هم نبایند دلخوش باشند که به ما کاری نداردند؛ مطمئن باشید این روند به‌زودی به حوزه‌های علمیه هم خواهد رسید.

لطفا به اشتراک بگذارید: