تظاهرات در بروکسل طنین صدای در گلو خفه شده مردم ایران

در جریان حوادث جهانی و در زیر توطئه‌های استعمار و ارتجاع در لحظات سخت و نفس‌گیر یا فدا شدن چه باید کرد. طی چهار دهه گذشته مقاومت ایران بارها در چنین شرایطی و در سرفصل‌های خطیری قرار گرفته است. اما در همان لحظات سخت و غیر قابل توصیف یک خواسته و یک توصیف بیشتر نداشته است. آزادی مردم ایران.

قبله آمال اعضا و هواداران این مقاومت تنها درخشش لبخند آزادی بر لبان مردم ایران است.  این گونه است که پشت هیچ سد و مانعی در رسیدن به آزادی مردم ایران متوقف نمی‌شوند. نه سرما و گرما را به رسمیت می‌شناسند و نه در برابر توطئه‌گران لحظه‌ای کوتاه می‌آیند.

  

لطفا به اشتراک بگذارید: